SCHOOLS ON BOARD

TAURANGA

Whakamarama School

Whakamarama School.jpg

FRIDAY
1 Session Fortnightly
1.30pm - 2.00pm 

Omokoroa Point

Omokoroa.jpg

TUESDAY
2 Sessions
9.10am - 9.40am
9.40am - 10.10am 

Bethlehem School

Bethlehem.jpg

FRIDAY
2 Sessions
9.00am - 9.30am
9.35am - 10.05am 

Omokoroa No.1 School

Omokoroa No.1.png

TUESDAY
2 Sessions
11.00am - 12.00pm

Pahoia School

Pahoia.jpg

TUESDAY
2 Sessions
2.00pm - 2.25pm
2.25 - 2.55pm 

Omanu School

Omanu.jpg

THURSDAY
Term 2 and 3 only
1 Session
2.15pm - 2.45pm

Brookfield Primary School

Brookfield.jpg

FRIDAY
2 x a Term (Usually last 2 weeks of Term)
1.15pm - 2.00pm

Te Puna School

Te Puna.jpg

THURSDAY
2 Sessions
9.00am - 9.30am
 10.00am - 10.30am

Otumoetai Primary School

Otumoetai.jpg

THURSDAY
1 Session
2.20am - 2.55pm

Pyes Pa School

Pyes Ba School.jpg

THURSDAY
2 Sessions
11.00am - 11.30am
11.30am-12pm

Bellevue School

Bellevue school.png

THURSDAY
1 Session
11.55am - 12.25pm
Terms 2, 3 and 4 only

Pillans Point School

Pillans Point.jpg

THURSDAY
1 Session
12.00pm - 12.30pm

Maungatapu School

Maungatapu.jpg

THURSDAY
Term 1 & 3
2 Sessions - Jnr & Mid
1.30pm - 2.10pm
2.15pm - 2.55pm
Term 2 & 4
1 session - Snr
1.30pm - 2.10pm 

Gate Pa School

Gate Pa.jpg

FRIDAY
2 Sessions
11.10am - 11.40am
12.00pm - 12.30pm 

Matua School

Matua.jpg

FRIDAY
3 Sessions
11.00am - 12.30pm 

Bethlehem College

Bethlehem College.jpg

FRIDAY
2 Sessions Fortnightly
1.45pm -2.15pm
2.25pm - 2.55pm 

 
 
 
 

DARGAVILLE

QUEENSLAND

 2 Schools